poniedziałek, 1 sierpnia 2016

Wyzwanie #8: Inspiracja ulubionym cytatem / Challenge #8: Inspiration your favorite quote

Witamy :)

Mamy nowy miesiąc więc i czas zacząć nowe wyzwanie
 o temacie:

TEMAT:  Inspiracja ulubionym cytatem

Na nasze wyzwanie można zgłosić nie więcej niż 3 prace.
Czas trwania od 1.08 do 25.08 wyniki zostaną ogłoszone 30 sierpnia 

Baner wyzwania:

Zwycięzca otrzyma:Wyróżnienie:


Zobaczcie jak nasze dziewczyny z DT  poradziły sobie z tym wyzwaniem...

Karolina_Wycina
"Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu..."
Antoine de Saint-Exupéry – "Mały Książę"


Daget_Art
Po pier­wsze, trze­ba umieć ro­zumieć i ak­cepto­wać. Po­tem trze­ba być naj­lep­szym przy­jacielem. Zaw­sze. Trze­ba pra­cować nad po­kony­waniem te­go, cze­go w to­bie nie lu­bi dru­ga oso­ba. [...] Cza­sami is­kra za­palająca miłość jest z ludźmi od początku. Ale wielu tę is­krę bie­rze za płomień, który – jak uważają – będzie trwał wie­cznie. To dla­tego tak wiele og­nia i żaru serc ludzkich po pros­tu się wy­pala i w końcu gaśnie. Nad praw­dziwą miłością trze­ba pra­cować diabel­nie ciężko.
- " Śpiąc w płomieniu" Jonathan Carroll Czy szaleniec wie, że jest szaleńcem? 
Czy też pomyleni są i ci inni, próbujący usilnie wmówić mu brak rozumu,
 żeby uchronić go przed złudzeniami? 
- "Cień wiatru" C.R. Zafon


Agnieszka Pasjonata
Ach, ta róża! ach, ta róża! 
Co się w twoje okno wdziera, 
Na pokusy mnie wystawia, 
Sen i spokój mi odbiera... 

Wciąż z zazdrością myślę o niej, 
Choć jej nie śmiem dotknąć ręką, 
Bo mnie gniewa, że bezkarnie
Patrzy nocą w twe okienko.
-Adam Asnyk "Róża"

Uśmiech jest najprawdziwszym, kiedy jednocześnie uśmiechają się oczy
Jan Twardowski 


Kobiety bowiem najpiękniejsze są wtedy, kiedy nie słyszą,
 ani widzą, ani zgadują, że się spogląda na nie.
-Cyprian Kamil Norwid, Czarne kwiaty


Naturalną rzeczy koleją po niedzieli wstał poniedziałek 
- Lesio - Joanna ChmielewskaZapraszamy do wyzwania! :)

Join us :) 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz